fighter-online.com

Boksing

Det finnes ulike tanker om boksing. Noen trekker seg vekk når det snakkes om boksing, fordi de tenker boksing er en voldelig, brutal og skremmende sport, hvor målet er å banke hverandre mest mulig. Andre ser på boksing som selvforsvar, at det kan gi mestringsfølelse og at man blir sterkere både psykisk og fysisk. Boksing […]